Analiza de risc

Analiza de risc2017-03-03T12:13:02+00:00

Ce presupune Analiza de risc la securitate fizica?

 • O serie de etape de lucru

 • Un pachet de documente pe baza carora evaluatorul va fundamenta documentatia „Analiza de Risc la Securitate Fizica a obiectivului”.

Etapele de lucru

 • Selectia evaluatorului agreeat de dumneavoastra, semnarea contractului de prestari servicii si a acordului de confidentialitate aferent
 • Auditul detaliat al obiectivului supus analizei de risc si a documentelor existente necesare evaluatorului (vizita la fata locului in prezenta reprezentantului imputernicit al beneficiarului)
 • Intocmirea documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică
 • Prezentarea catre beneficiar a documentatiei de evaluare si a masurilor necesare pentru incadrarea obiectivului in limitele cerintelor minimale de securitate prevazute de lege.
 • Predarea pachetului complet al documentatiei „„Analiza de Risc la Securitate Fizica a obiectivului xxx”.

Pachetul de documente necesar evaluatorului

 • Certificatul de înregistrare al societăţii (pentru identificarea obiectului de activitate)
 • Certificatul constatator al obiectivului analizat
 • Schiţa obiectivului (cu marcare clara: cai de acces, destinatia fiecarei zone din obiectiv)
 • Documentul care atesta forma legala de utilizare a obiectivului analizat (proprietate, chirie)
 • Documente care atesta forma de organizare a pazei si protectiei obiectivului (planul de pază, contractul de prestări servicii cu societatea specializată de pază/ prestări servicii de monitorizare şi intervenţie)
 • Proiectul tehnic al sistemului de securitate instalat, dovada provenientei si instalarii acestuia, descrierea componentelor acestuia și contractul de mentenata existent.
 • Documente interne care cuprind politici de securitate insusite de angajati (Regulament de Ordine Interioara/Regulament de Organizare si Functionare/Regulament PSI)
 • Chestionarul tip pus la dispozitie de evaluator si completat de beneficiar.

Documentele sau elementele care nu se regasesc la beneficiar vor constitui parte a masurilor necesare ce vor trebui implementate in vederea indeplinirii obligatiilor legale pentru diminuarea riscurilor la adresa persoanelor, bunurilor si valorilor din obiectiv.

 • Pentru unitatile functionale la data de 17.06.2012 termenul limita de indeplinire a obligatiei de efectuare a analizei de risc la securitatea fizica este 1 iulie 2017

 • Obiectivele infiintate ulterior acestei date au obligatia de efectuare a analizei de risc la securitatea fizica inca de la operationalizarea activitatii.

 • Incalcarea prevederilor legale referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizica constituie contraventie si este sanctionata cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.

 • Legislatia in vigoare* stabileste, in sarcina conducerii organizatiilor, obligatia de a adopta masuri de  securitate a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor prin respectarea cerintelor minimale de securitate pe zone functionale si categorii de unitati.

 • Planul masurilor de securitate prevazute de lege este fundamentat pe analiza de risc efectuata de beneficiar, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitate fizica. Acesti experti sunt inregistrati in REGISTRUL NAŢIONAL AL EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ publicat pe site-ul MAI.
 • Analiza de risc la securitate fizica trebuie sa asigure identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protectie necesare obiectivului analizat.

Societatea noastra, Silva Sistems, prin reprezentantul sau ing. Berbescu Dorin-Mircea, este inregistrata la numarul 726.

*Baza legislativa:

Legea 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

HG 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Ordinul MAI 9/2013 – Instructiuni privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cumodificările şi completările ulterioare

HG 1002/2015 – privind modificarea si completarea HG 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Hotărârea nr. 877/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor