Analiza de risc la securitatea fizică – un document obligatoriu a carui lipsa poat atrage amenzi de mii de lei

//Analiza de risc la securitatea fizică – un document obligatoriu a carui lipsa poat atrage amenzi de mii de lei

Analiza de risc la securitatea fizică – un document obligatoriu a carui lipsa poat atrage amenzi de mii de lei

Analiza de risc la securitatea fizică este, potrivit legislației în vigoare, un document obligatoriu pentru toate societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice.

Lista entităților care trebuie să asigure paza bunurilor sau a valorilor cu orice titlu deținute se regăsește în Legea nr. 333/2003:

  • societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social (societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, societăți pe acţiuni, societăți în comandită pe acţiuni şi societăți cu răspundere limitată);
  • ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;
  • regiile autonome;
  • companiile şi societăţile naţionale;
  • institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
  • alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori a valorilor, conform completării aduse prin art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor).titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora.

 

Aceste entitati au obligația să adopte măsuri de securitate „în formele prevăzute de Legea nr. 333/2003, completate cu măsuri procedurale, conform art. 2 alin. (1) din Normele metodologice”.

Adoptarea măsurilor de securitate are loc pe baza unei analize de risc la securitate fizică, aceasta poate să fie făcută prin intermediul unor structuri de specialitate sau cu ajutorul unor experți abilitați. Această evaluare identifică riscurile, zonele de impact, evenimentele și cauzele riscului și eventualele consecințe ale acestuia. In plus este urmata de un set de recomandari pentru a indeplini criteriile prevazute de lege cu privire la siguranta bunurilor, valorilor si persoanelor.

Termenul limită pentru îndeplinirea acestei obligații a fost amânat, până la 1 iulie 2017 numai pentru unitățile înființate până la data de 16 iunie 2012, în timp ce unitățile înființate după această dată au obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică de la momentul începerii activității.

Entitatile anterior mentionate trebuie să efectueze o analiză de risc înaintea instituirii oricăror măsuri de securitate.

Neresepectarea legislatiei in vigoare pe acest segment se sanctioneaza cu amenzi de la  10.000 lei la 20.000 lei.

Pentru neimplemnetarea sau implementarea partiala a masurilor indicate in analiza de risc la securitate fizica, sanctiunea cu amenda este cuprinsa intre 5000 si 10.000lei

Analiza de risc la securitate fizica trebuie revizuit astfel:

  • cel puţin o dată la trei ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
  • în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
  • în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii

Societatea noastra este autorizata, prin experti certificati, sa ofere acest serviciu. Pentru oferta si detalii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati.

By |2017-02-27T11:22:42+00:00February 27th, 2017|Uncategorized|0 Comments

Leave A Comment